Praktyka dowodzi, że nie wszyscy zdają sobie sprawę jak trudne i odpowiedzialne są wszelkie prace przy układzie termodynamicznym, jakim jest pompa ciepła. Dlatego w tym rozdziale